Via onderstaand formulier kunt u uw boot aanmelden als Varend Monument®.

Hiermee wordt bedoeld, het huidige beeld van uw schip, zijn er voor zover bekend informaties uit het verleden over de bouw, heeft u hiervan tekeningen of omschrijvingen? Dit geldt ook voor eventuele verbouwingen en functiewijzigingen. Er zijn een aantal sleepboten, die oorspronkelijk niet als motorsleepboot zijn gebouwd, soms als stoomsleepboot of anders.
Hiermee wordt bedoeld, of in de 50 jaar periode het schip deel uitmaakte van de binnenvaart op de Nederlandse wateren, en als zodanig werd herkend.
Zijn er, of is het u bekend, door de specifieke bouw van uw schip er door dit ontwerp meerdere schepen zo gebouwd ? Of heeft de werf waar uw schip is gebouwd uw scheepstype verder ontwikkeld of aangepast ?
In het systeem moeten 4 recente foto’s van uw boot staan: schuin van voren, schuin van achter, zijaanzicht en onderwaterschip. Foto's moeten gemaakt zijn bij daglicht en niet ouder te zijn dan 3 maanden, met uitzondering van het onderwaterschip, daar volstaat een foto van laatste keer dat het schip uit het water was.

U kunt de foto's in uw profiel als volgt bijwerken:

- Log in op www.motorsleepboot.nl
- Ga in het menu naar VDMS
- Kies Mijn gegevens
- Ga naar Gegevens boot/boten
- Edit de boot waarvoor u foto's wilt toevoegen of aanpassen

De kosten voor het schouwen zijn €75,- Wilt u dit bedrag overmaken naar Vereniging de Motorsleepboot, IBAN NL70 INGB 0005 9703 71 onder vermelding van 'Aanmelding VM' plus uw naam en de naam van uw boot.