Bestuur

Het bestuur van de VDMS bestaat uit 5 personen:

 1. Albin Glaser – Voorzitter
 2. Marcel van der Molen – Penningmeester
 3. Bea Pijn-Blom – Secretaris
 4. Ruurd Ochse – Algemeen bestuurslid
 5. Freddie Hagen – Algemeen bestuurslid en sleepbootdagen

Commissies

De VDMS kent de volgende commissies/functies:

 • Redactie de Beting: Anton en Carina Schoo
 • Evenementen: Piet van Zaal
 • Behoudszaken/Register: Hugo van Keimpema
 • Ledenadministratie: Tim en Elise Goeijenbier
 • Fotoarchief: Henk Bender
 • Duurzaamheidscommissie: Marcel van der Molen, Anton Schoo, Matthijs Wink
 • Public Relations: Mjo Pecht, Annet van Dijk, Jeroen Engel
 • Reizende reporter: Gert Herrebrugh
 • Contactpersoon FVEN:  Kees Weststrate
 • Bibliotheek: Brigitte Zwarts
 • Webmaster: Matthijs Wink