Bestuur

Het bestuur van de VDMS bestaat uit 5 personen:

 1. Albin Glaser – Voorzitter en penningmeester
 2. Bea Pijn-Blom – Secretaris
 3. Ruurd Ochse – Algemeen bestuurslid
 4. Freddie Hagen – Algemeen bestuurslid en sleepbootdagen
 5. Inger Brouwer – Algemeen bestuurslid

Commissies

De VDMS kent de volgende commissies/functies:

 • Redactie de Beting: Anton en Carina Schoo
 • Evenementen: Xandervan Dijk
 • Behoudszaken: Hugo van Keimpema
 • Register: Sijmen van der Heden
 • Ledenadministratie: Tim en Elise Goeijenbier
 • Fotoarchief: Henk Bender
 • Bibliotheek: Jeroen Engel
 • Duurzaamheidscommissie: Marcel van der Molen, Anton Schoo, Matthijs Wink
 • Public Relations: Mjo Pecht, Annet van Dijk, Jeroen Engel
 • Reizende reporter: Gert Herrebrugh
 • Contactpersoon FVEN:  Kees Weststrate
 • Webmaster: Matthijs Wink