doelstelling van de vereniging

De doelstelling van de vereniging is het behouden van sleepboten, sleepvletten en opduwers als varend erfgoed en het organiseren van evenementen. Het sociale aspect heeft een ruime plaats binnen de vereniging, jaarlijks worden er vele evenementen georganiseerd, waarvan de Nationale Sleepbootdagen het hoogtepunt vormen. Gemiddeld 200 schepen nemen aan deze sleepbootdagen deel. De schepen worden opengesteld voor publiek en behendigheidswedstrijden worden gehouden.

Lidmaatschap

Alle schepen die zijn aangesloten bij de VDMS zijn herkenbaar aan de blauwe verenigingsvlag. Alleen als men in het bezit is van een geschouwde sleepboot of opduwer wordt men toegelaten als volwaardig lid. Dit schouwen gebeurt door een speciale schouwcommissie welke volgens vastgestelde richtlijnen te werk gaat. Belangstellenden zonder boot kunnen zich aanmelden als begunstiger. Leden en begunstigers ontvangen ons verenigingsblad de “Beting”, dat 6 maal per jaar verschijnt.

Type sleepboten

Binnenvaartsleepboten zijn te onderscheiden in 2 types:
1. Haven sleepboten met de kenmerken van kort – in verband met kleine draaicirkels – en breed om de krachten die optreden bij het dwars trekken te minimaliseren.
2. Rivier- en kanaalsleepboten met de kenmerken van lang en smal, gericht op snelheid op rivieren met stroom.

Opduwers

Opduwers zijn gebouwd om de toenmalige zeiltjalken, klippers en andere zeilende binnenvaart schepen bij tegenwind en stroom op te duwen. Dit zijn kleine brede, stompe schepen die direct tegen het achterschip, naast het roer werden vastgemaakt.

Diversiteit

Bijna geen enkele historische sleepboot, sleepvlet of opduwer is identiek, omdat iedere scheepswerf volgens eigen inzicht en volgens de specifieke wensen van de opdrachtgever de schepen bouwde.

Beting

Sleepboten zijn uiterlijk herkenbaar aan de beting met de sleephaak. Een beting bestaat uit 2 gesloten ijzeren brede pijpen met een dwarspijp. De beting loopt vaak door tot op de bodem van het schip, om een grote sterke constructie met de romp te vormen. De plaats van de beting is op ongeveer 1/3 van de lengte (aan de achterkant) van de sleepboot, om een optimaal effect op manoeuvreren met een gesleept object te krijgen. De sleephaak is om in geval van calamiteiten direct de sleep los te kunnen laten. De haak moet zodanig ingericht zijn, dat deze vanuit de stuurhut d.m.v. een lijn weg kan kantelen.

Historisch erfgoed

Om dit historisch erfgoed te bewaren is de behoudscommissie van de Vereniging de Motorsleepboot al een aantal jaar bezig om samen met de FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) een register op te bouwen,  het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) . De motorsleepboten zijn van de leden zijn veelal ouder van 50 jaar, één van de opname criteria, en kunnen daarmee in aanmerking komen voor opname in het RVEN.

De behoudscommissie staat de leden ook met raad en daad terzijde. Tevens beschikt de VDMS over een digitale bibliotheek met informatie over scheepsmotoren, welke door de leden kan worden geraadpleegd.