Privacy-verklaring VDMS

Dit is de privacyverklaring van Vereniging de Motorsleepboot (VDMS), gevestigd te Bussum, KvK nummer 801662230. Het secretariaat is gevestigd aan Broekerhavenweg 238, 1611 CK Bovenkarspel. De doelstelling van de VDMS is het behoud van de historische sleepboten en het organiseren van sleepboot evenementen. De VDMS kent een bestuur, commissies, leden, begunstigers en adverteerders (hier te noemen ‘betrokkenen’).

Doel en gebruik gegevens:

 1. Het doel van de gegevens opvragen en gebruiken is het voeren van de ledenadministratie, het organiseren van evenementen, het uitbrengen van het verenigingsblad de Beting, het bijhouden van register bestanden, het bijhouden van een fotoarchief en het tonen van gegevens op de VDMS website.
 2. Een beperkt deel van de gegevens wordt voorts gebruikt voor de voeding van het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) en voor de voeding van de financiële administratie (uitbesteed aan een extern administratiekantoor).
 3. De persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen met een rechtmatig doel en niet voor een ander doel gebruikt, zoals het delen met adverteerders.
 4. Emailadressen en naam- en adresgegevens worden uitsluitend binnen de VDMS gebruikt en niet naar derden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen;
 5. Intern VDMS is toegang tot gegevens beperkt tot die personen die daar vanuit hun functie toegang voor nodig hebben, zoals ledenadministratie, evenementen coördinatie, redactie van de Beting, behoudszaken, beheerder register, beheerder fotoarchief, webmaster en bestuur;
 6. Een actueel overzicht wie binnen de vereniging bij welke gegevens kan, is steeds beschikbaar bij het bestuur en wordt door het bestuur getoetst op nut- en noodzaak;
 7. Bij einde lidmaatschap/donateurschap worden de gegevens niet meer extern getoond en maximaal 3 jaar bewaard;
 8. Betrokkenen hebben de volgende rechten:
  – recht op inzage in de eigen persoonsgegevens;
  – recht op rectificatie van de eigen persoonsgegevens;
  – recht op data portabiliteit;
  – recht op verzet tegen een bepaalde verwerking; *
  – recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  – recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens. *

* kan tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is lid/begunstiger te blijven.