Zaterdag 25 februari werd de Algemene Ledenvergadering van de VDMS gehouden in het MEC-museum in Dronten. Tijdens de vergadering, die deze keer erg druk was bezocht, werd Albin Glaser met unanieme stemmen gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Marcel van der Molen op, die het voorzitterschap tijdelijk op zich had genomen. Marcel blijft in het bestuur actief als penningmeester. Als nieuw bestuurslid werd gekozen Ruurd Ochse (mslb Neeltje Jacoba). Anton van Megen stopt vanwege drukke werkzaamheden als bestuurslid. Freddie Hagen werd formeel benoemd als bestuurslid; Bea Pijn-Blom was vorig jaar al gekozen als secretaris.

Het formele gedeelte van de vergadering verliep soepel in een prettige sfeer. De Joop v.d. Ende prijs werd dit keer uitgereikt aan Tim en Elise Goeijenbier (mslb Koloniën) wegens hun publicaties over de werkzaamheden aan hun boot. Hans van Nispen hield vanuit de FVEN een vurig pleidooi over duurzaamheid en deed de oproep zoveel mogelijk de enquête over GTL en HVO in te vullen.

Hugo van Keimpema nam het stokje over van Kees Weststrate als voorzitter van behoudszaken. Wim Riemersma stopt als secretaris van Behoudszaken en werd bedankt voor zijn inzet. Ook namen Samantha Methorst en Saskia Laughs afscheid van de PR-commissie, als nieuw PR-lid is Annet van Dijk verwelkomd.

Er was een goed verzorgde lunch. Alle aanwezigen konden het MEC-museum, met een indrukwekkende collectie historische motoren, bekijken. Ook was het mogelijk ijsbreker de Walvis te bezoeken, waarvan de drie motoren speciaal voor de VDMS werden gestart.

De VDMS kijkt dan ook terug op een geslaagde ALV!