In de Algemene ledenvergadering van 2018 is besloten om als een proef voor 5 jaar junior leden toe te laten, waarbij hun boten niet aan alle reguliere acceptatiecriteria hoeven te voldoen. Dit om de de jeugd ook een plaats te geven binnen de vereniging.

Inmiddels heeft evaluatie plaatsgevonden. Het bestuur stelt voor om definitief door te gaan met het lidmaatschap voor junior leden. Op basis van de ervaringen tot nu is de regeling nog iets bijgesteld.

Klik hier om de regeling te bekijken/downloaden.

Tijdens de ALV van 2 maart 2024 wordt middels stemming goedkeuring voor deze regeling gevraagd, waarna die zo spoedig mogelijk ingevoerd zal worden.