Vorig jaar heeft de koepelorganisatie Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) een onderzoek uitgevoerd naar de emissies van Varend Erfgoed ten opzichte van de totale recreatievaart. Uit het onderzoek onder ruim 1000 schepen bleek, dat de uitstoot van Varend Erfgoed ten opzichte van de gehele recreatievaart marginaal is. Op basis van deze resultaten pleit de FVEN dan ook voor een uitzonderingspositie voor Varend Erfgoed in (komende) wet- en regelgeving op het gebied van de uitstoot van emissies.

Tegelijkertijd wil de FVEN samen met de behoudsorganisaties verdere stappen zetten op duurzaamheidsgebied. Daarom start nu een tweede enquête om te inventariseren wat de ervaringen van de leden van de behoudsorganisaties zijn met het gebruik van meer duurzame brandstoffen zoals GTL en/of HVO. Tevens willen we graag weten welke factoren maken dat de leden al dan niet overwegen een overstap naar deze brandstoffen te maken.

De enquête kan tot en met 10 maart 2023 ingevuld worden door alle leden van de bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties. De leden ontvangen daartoe een email vanuit hun eigen behoudsorganisatie.

De commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) van de FVEN zal de ingezonden enquêtes verwerken en t.z.t. de resultaten publiceren op o.a. www.fven.nl !

Hans van Nispen (voorzitter commissie DVE)

Joost van den Berg (FVEN communicatie)