Zaterdag 2 maart werd de jaarlijkse VDMS Algemene Ledenvergadering gehouden bij Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. De vergadering werd dit jaar zeer druk bezocht.

Vanuit verschillende commissies werd een update gegeven over het afgelopen jaar. De Joop van den Ende wisselprijs werd uitgereikt aan Kees Meijne van sleepboot Epsilon, die over de werkzaamheden, waaronder problemen met een gescheurde krukas, in de Beting schreef. Freddie Hagen gaf een update over de Nationale Sleepbootdagen, waar de voorbereidingen volop voor lopen en wat een prachtig evenement beloofd te worden. Ruurd Ochse kondigde nieuwe VDMS kleding aan, die ter plaatse kon worden gepast en besteld. Binnenkort wordt het bestellen ook via de website mogelijk.

De jaarstukken over 2023 en de begroting van 2024 weren goedgekeurd, evenals een voorstel om in 2025 de contributie – die al jaren niet is aangepast – te verhogen tot 50 euro.

Inger Brouwer werd met unanieme stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. Marcel van der Molen nam afscheid van het bestuur en werd bedankt voor zijn inzet: toen de VDMS even in een moeilijke situatie verkeerde, nam hij de voorzittersrol weer op zich. En afgelopen jaar was hij nog actief als penningmeester. Albin Glaser zal ook de functie van penningmeester op zich nemen.

Verder werden een paar mensen in het zonnetje gezet:

  • Piet van Zaal voor zijn enorme inzet voor de evenementen commissie, waar hij nu mee gestopt is.
  • Mjo Pecht voor haar inzet voor PR en stukjes voor de Beting.
  • Jan Weij voor het schrijven van vele stukjes voor de website als tug spotter.
  • Anton en Carina Schoo voor alle inzet t.b.v. de Beting.
  • Matthijs Wink voor zijn werk als webmaster en voor de duurzaamheidscommissie.

Wim Riemersma, overleden in september 2023, werd vanwege zijn vele verdiensten postuum benoemd tot Lid van verdienste.

Na het formele gedeelte was er tijd voor een goed verzorgde lunch. En daarna volgde een rondleiding waarbij vele motoren gestart werden. De in opperbeste sfeer verlopen vergadering werd afgesloten onder het genot van een drankje.