Vertegenwoordigers van de Mobiele Collectie Nederland (MCN) en van de vier aangesloten sectoren (water, weg, rail en lucht) waren maandag 19 juni op bezoek bij minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanuit de sectie water – vertegenwoordigd door de FVEN – is aandacht gevraagd voor de verschillende gemeentelijke emissie-regels die op stapel staan en is gepleit voor een uitzondering voor het varend erfgoed en voor een betere beschikbaarheid en prijs van HVO, de schonere brandstof waar delen van het varend erfgoed al goede ervaringen mee hebben.

De minister snapt de tijdens het overleg besproken zorgen en hij heeft oog voor het feit dat er veel publiekswaardering is voor het mobiele erfgoed dat we moeten koesteren: dus gebruiken dat mobiele erfgoed! Hij pakt de handschoen graag op, daar waar dat kan, wil hij de helpende hand bieden, bijvoorbeeld door gezamenlijk een actieagenda te maken. Ook benadrukte de minister dat hij zich realiseert dat vele vrijwilligers hun ziel en zaligheid in het behoud van het mobiele erfgoed leggen, dat zij daar heel hard aan werken met veel passie, daar heeft hij respect voor en daarvoor wil hij graag iedereen van harte bedanken.

Aan het einde van het overleg is door MCN-voorzitter Edith den Hartigh een gezamenlijke verklaring over duurzaam mobiel erfgoed aan de minister aangeboden. Ook ontving de minister de inmiddels al bijna 6.000 maal ondertekende petitie ‘Behoud ons varend erfgoed’.

Al met al kijken we terug op een prettige en constructieve bijeenkomst. Voor wat betreft het Varend Erfgoed zullen vervolgacties vanuit de FVEN-commissie Duurzaam Varend Erfgoed worden gecoördineerd.