De vier mobiele erfgoedsectoren weg, water, rail en lucht zijn op initiatief van de Federatie Varend Erfgoed Nederland in november 2022 bijeengekomen om te spreken over de thema’s klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming en de gevolgen daarvan voor het rijdend, vliegend en varen presenteren van mobiel erfgoed. De energietransitie zal flinke gevolgen hebben voor de inzet van mobiel erfgoed en binnen verschillende sectoren wordt al onderzoek gedaan naar het gebruik van alternatieve brandstoffen en wordt het gebruik daarvan gestimuleerd. Ook worden mogelijkheden onderzocht en waar mogelijk al toegepast om ook op andere terreinen verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Om aan te geven waar de Mobiele Collectie Nederland staat in dit proces en welke visie MCN heeft op duurzaamheid in relatie tot mobiel erfgoed hebben de vier sectoren hierover een gezamenlijke verklaring uitgegeven die is vastgesteld tijdens een vergadering op 23 januari 2023 in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Voor de VDMS zijn in de verklaring belangrijke elementen opgenomen, zoals het belang om ons varend erfgoed in werkende staat te houden. Ook wordt genoemd waar mogelijk het gebruik van alternatieve brandstoffen toe te passen. Over dit onderwerp wordt momenteel vanuit de duurzaamheidscommissie FVEN gewerkt aan een enquête om ervaringen met b.v. GTL en HVO te inventariseren.