Recent is de Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) geschorst door de Raad voor Accreditatie omdat er afwijkingen zijn geconstateerd in de voorgeschreven manier van werken. Het bureau kan dan ook niet meer certificeren.

Vanuit de LVBHB zijn, mede namens de VDMS, vragen over de ontstane situatie gesteld aan IL&T.
Zie onderstaande documenten voor de brief van de LVBHB en het antwoord van IL&T.

Brief LVBHB over keuringen NBKB 8 november 2023
Antwoord IL&T over keuringen NBKB 22 november 2023