Eerder dit jaar heeft de koepelorganisatie Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) een onderzoek uitgevoerd naar de emissies van Varend Erfgoed. Uit het onderzoek onder ruim 1000 schepen bleek, dat het overgrote deel van de Varend Erfgoed schepen uitsluitend recreatief gebruikt worden. De meeste boten gebruiken diesel als brandstof en het gemiddelde verbruik is 522 liter per jaar.

Op basis van door TNO opgeleverde kentallen zijn vervolgens de bijbehorende emissies berekend en zijn deze emissies geëxtrapoleerd naar2500 boten (totaal aantal Varend Erfgoed boten ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland).

De conclusie is, dat de uitstoot van Varend Erfgoed ten opzichte van de gehele recreatievaart marginaal is. Op basis van deze resultaten pleit de FVEN dan ook voor een uitzonderingspositie voor Varend Erfgoed in (komende) wet- en regelgeving op het gebied van de uitstoot van emissies.